Jdi na obsah Jdi na menu
 https://www.youtube.com/watch?v=ZQaosNA1kqg

video obrany z MS Dob v Apoldě 2009 - 95 bodů

http://www.youtube.com/watch?v=bjPpDSR1EH8&feature=related

 

Video Chimera z Heranovy vily - obrana a poslušnost 2018


https://youtu.be/YTIUMbFjYT0


https://youtu.be/XDmxt5WxYPQ


https://youtu.be/U-XrmS3FUaI

 

Video Orkán Gumby - obrana a poslušnost 2018


https://youtu.be/lltaQpqOz-Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZQaosNA1kqg